Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 07:30 - 15:30

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Uverenja i obrasci

 1. Sud izdaje uverenja u smislu čl. 45.st.1.t.3. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu podataka iz privredno-kaznene evidencije. Za izdavanje ovog uverenja plaća se sudska taksa u iznosu od 190,00 dinara, na račun sudskih taksi broj 840-29700845-47 sa pozivom na broj 48-049. Primalac je Privredni sud u Kragujevcu.

Obrazac zahteva za izdavanje ovih uverenja možete preuzeti...ovde...

 1. Sudski registar izdaje uverenja i izvode za subjekte upisa u skladu sa čl.75. Uredbe o upisu u sudski registar.

Uz zahtev za izdavanje izvoda ili uverenja treba priložiti dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 190,00 dinara na račun sudskih taksi broj 840-29700845-47 sa pozivom na broj 48-049. Primalac je Privredni sud u Kragujevcu.

 1. Uz zahtev sudskom registru ovog suda za izdavanje fotokopija registarskih listova za subjekt upisa treba priložiti dokaz o uplati sudske takse u iznosu koji obuhvata: 100,00 dinara za pismeni ili usmeni zahtev i 20,00 dinara za svaku stranicu koja se kopira.

Uz zahtev sudskom registru za overu fotokopija registarskih listova treba priložiti dokaz o uplati sudske takse u iznosu koji obuhvata 70,00 dinara za zahtev i po 160,00 dinara za overu svakog lista formata A4.

 1. Za upis u sudski registar potrebno je izvršiti uplate :
  • na ime sudske takse za prijavu 590,00 dinara
  • na ime sudske takse za upis osnivanja 1.900,00 dinara
  • na ime sudske takse za ostale vrste upisa 590,00 dinara po svakom upisu
  • na ime sudske takse za dostavljanje podataka radi objavljivanja u Službenom Glasniku 390,00 dinara

Uplata sudske takse za gore navedene upise vrši se na račun sudskih taksi ovog suda br. 840-29700845-47, poziv na broj 48-049

 • na ime troškova oglašavanja rešenja u Službenom Glasniku, 3.990,00 dinara, uplata se vrši na račun depozita ovog suda br. 840-303802-37

Ovde možete preuzeti Odluku u vezi troškova postupka za upis u sudski registar Privrednog suda u Kragujevcu:

ODLUKA - Troškovi postupka za upis u sudski registar


Ovde možete preuzeti Zahtev za izdavanje izvoda iz sudskog registra Privrednog suda u Kragujevcu:

ZAHTEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA


OBRASCI ZA REGISTAR:

---------------------------------

PRIJAVA


Registarski list br.1


Registarski list br.2


Registarski list br.3


Registarski list br.4


Registarski list br.5


Registarski list br.7


Nastavak priloga


Oglas o objavljivanju upisa u sudski registar