Radno vreme:

Ponedeljak - Petak: 07:30 - 15:30

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Radno vreme i kontakt

Radno vreme suda: od 7:30 do 15:30 časova.

Email: uprava@kg.pr.sud.rs

Telefoni za kontakt:

Predsednik suda – 034/619 -6509

Zamenik predsednika suda – 034/619 -6507

Sekretar suda – 034/619 -6510

Parnična pisarnica – 034/619-6531

Krivična pisarnica – 034/619-6534

Izvršna pisarnica – 034/619-6514

Računovodstvo suda – 034/619 -6517

Prijem podnesaka vrši se svakog radnog dana u radno vreme suda.

Prijem stranaka:

Predsednik suda – sredom od 11:00 od 13:00 časova, uz obaveznu prethodnu najavu administrativno tehničkom sekretaru, neposredno ili na telefon 034/619 -6508,

Zamenik predsednika suda – utorkom i četvrtkom od 12:00 do 14:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 034/619 -6507,

Izvršni sudija – sredom od 10:00 do 12:00 časova,

Sudska pisarnica – svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova,

Referenti za administrativno tehničke poslove u sudskoj pisarnici, zaduženi za predmete izvršenja – svakog radnog dana od 8:00 do 9:30 časova

Sudija Saša Milosavljević – 034/619-6138, email: sasa.milosavljevic@kg.pr.sud.rs

Spiskovi brojeva telefona i elektronskih adresa.